Інформаційний обов’язок - Special Works

Інформаційний обов'язок

У зв’язку з початком застосування Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року щодо захисту фізичних осіб у зв’язку з обробкою їх персональних даних та вільним рухом таких даних, а також відповідно до ст. 13 та ст. 14 цього регламенту ми надаємо обов’язкову інформацію згідно з регламентом та повідомляємо, що з 25 травня 2018 року вам будуть надаватися нижче зазначені права, пов’язані з обробкою персональних даних Special Works Sp. z o.o. Spółka komandytowa.

 1. Адміністратором ваших персональних даних є компанія Special Works Sp. z o.o. Spółka komandytowa, що діє за адресою: 41-219 Сосновець, вул. Косинієрів 44, з Ідентифікаційним податковим номером (ІПН): 6443531171, РЕГОН: 368566943, електронна адреса: ido@specialworks.pl

 2. Персональні дані будуть оброблятися принаймні для одного з наступних цілей:

а. для виконання угоди, стороною якої є особа або фірма, яку вона представляє, або для здійснення дій за запитом особи, на яку поширюються дані, перед укладанням угоди згідно зі ст. 6 пункту 1 літ. b

б. для виконання обов’язків передбачених законодавством, що покладені на Адміністратора, згідно з загальновизнаними нормами права, включаючи внутрішньооблікові норми, податкові норми та їх похідні на підставі ст. 6 пункту 1 літ. c.

в. для цілей випливаючих з законно обґрунтованих інтересів Адміністратора або третьої сторони, полягаючих у залученні нових контактів для потенційних комерційних клієнтів з метою пропозиції власних продуктів та послуг, проведення маркетингових та рекламних акцій, можливого врегулювання претензій або захисту від претензій тощо.

г. для маркетингових та продажних цілей на підставі вашої згоди на обробку даних згідно зі ст. 6 пункту 1 літ. a.

 1. Ваші персональні дані були отримані одним із зазначених способів:

а. шляхом безпосереднього надання персональних даних, відправки традиційної або електронної кореспонденції, заповнення відповідної форми на веб-сайті Адміністратора

б. з загальнодоступних джерел та реєстрів, таких як CEIDG, KRS, РЕГОН, ІПН, PKD, корпоративні веб-сайти, оголошення в Інтернеті, офіційні корпоративні телефонні лінії за зазначеними в Інтернеті номерами телефонів

в. шляхом покупки комерційної бази контактів від суб’єктів, які письмово підтвердили та можуть продемонструвати наявність вашої згоди на обробку та передачу даних третім компаніям

 1. З урахуванням специфіки діяльності Адміністратора, спрямованої на обслуговування фізичних осіб, збиратимуться та оброблятимуться категорії даних, включаючи основні персональні дані, такі як: ім’я, прізвище, номери телефонів, електронні адреси, IP-адреси.

 2. Ваші персональні дані можуть передаватися суб’єктам, які надають Адміністратору послуги, необхідні для виконання та реалізації угоди, у тому числі: бухгалтерські послуги, кур’єрські послуги, поштові послуги, постачальники телекомунікаційних послуг, хостингові послуги, виробники та постачальники продуктів, що пропонуються Адміністратором, в межах необхідних для отримання цих продуктів (наприклад, ліцензування програмного забезпечення, реєстрація продуктів, активація сервісних пакетів тощо), юридичні послуги, аналітичні та маркетингові послуги, стягнення боргів, розрахунок угод, банківські послуги для здійснення платежів, органам, уповноваженим отримувати ваши персональні дані згідно з обов’язковими законодавчими нормами.

 3. Адміністратор персональних даних не планує передавати персональні дані до третьої країни або міжнародної організації.

 4. Ваші персональні дані будуть оброблятися лише протягом найбільшого з наступних періодів:

а. протягом строку, вимаганого законом, включаючи внутрішньооблікові та податкові вимоги,

б. протягом не більше 3 років з моменту останнього контакту,

в. протягом періоду експлуатації рішення, яке підлягає гарантіям та подібними покриттями,

г. на протязі терміну дії угоди,

д. протягом періоду необхідного для розгляду можливих претензій або захисту від таких претензій з боку Адміністратора,

е. період зберігання даних може бути в кожному випадку подовжений до строку давності претензій.

 1. Ви маєте право на доступ до ваших персональних даних, вимогу їх виправлення, видалення, обмеження обробки, висловити свою обгрунтовану думку проти обробки, а також право на перенос даних.

 2. Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу, який займається захистом персональних даних, якщо ви вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує положення Регламенту 2016/679.

 3. Надання персональних даних є обов’язковим для Адміністратора з метою надання відповіді та передачі інформації або з метою підготовки, укладання та виконання угоди. Неподання обов’язкових персональних даних може призвести до неможливості отримати відповідь, передачу інформації або укладення угоди.

 4. Ваші персональні дані не будуть об’єктом профілювання, а автоматизована обробка буде здійснюватися лише системами комп’ютерної підтримки веб-сайту Адміністратора, системою електронної пошти та автоматизованою системою фактурування та стягнення.

 5. Обов’язок інформування щодо отриманих персональних даних буде виконано Адміністратором протягом місяця або під час першої комунікації з особою, яка стосується даних.

 6. Обов’язок інформування буде виконано залежно від джерела отримання даних та доступного засобу комунікації:

а. в разі отримання даних з форми на веб-сайті, обов’язок буде виконано після заповнення та відправлення форми за посиланням на цей документ

б. в разі отримання даних у вигляді візитки, обов’язок буде виконано шляхом відправлення електронної кореспонденції з посиланням на цей документ

в. після отримання традиційної кореспонденції, обов’язок буде виконано через надсилання відповіді на цю кореспонденцію у традиційному або електронному вигляді з посиланням на цей документ

г. після отримання електронної кореспонденції, обов’язок буде виконано через відправлення електронної відповіді на цю кореспонденцію з посиланням на цей документ

е. після отримання даних з загальнодоступних джерел та реєстрів, обов’язок буде виконано після першої зустрічі або розмови шляхом надсилання електронної кореспонденції з посиланням на цей документ

ж. після отримання даних через покупку комерційної бази контактів, обов’язок буде виконано через відправлення електронної кореспонденції з посиланням на цей документ

 1. У разі необхідності видалення ваших даних, всі зібрані персональні дані будуть видалені з носіїв або реєстрів або анонімізовані, якщо видалення даних може порушити структуру даних. Ми зробимо все можливе для задоволення вашого запиту. Однак можливо, що це технічно або організаційно неможливо або вимагатиме надмірних зусиль та ресурсів – у такому випадку ми повідомимо вас про неможливість виконання запиту та його причини.

Якщо у вас є питання або зауваження щодо обробки персональних даних, зокрема для користування вам належними правами, будь ласка, зверніться до Інспектора з захисту даних Пана Томаша Цигана, електронна адреса: iod@specialworks.pl, тел. 694 429 337 або листом за адресою Адміністратора. Ми забезпечуємо, що Адміністратор персональних даних докладе всіх зусиль, щоб забезпечити фізичний, технічний та організаційний захист персональних даних від випадкового або навмисного знищення, втрати, зміни, несанкціонованого доступу, використання чи розголошення відповідно до чинного законодавства.