Obsługa Wiz - Special Works

Obsługa Wiz

Szanowni Kandydaci!

Jesteśmy zainteresowani długoterminową współpracą i oferujemy Państwu legalne zatrudnienie z podpisaniem umowy na cały okres oraz gwarancją terminowej wypłaty.

Jeśli zainteresowała Państwa jedna z naszych ofert pracy, najlepszą opcją jest przyjazd na krajową wizę pracy.

Wydanie zaproszenia do otrzymania wizy odbywa się CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE. Ten dokument jest sporządzany w ciągu 2 tygodni + czas dostawy w Ukrainie wynosi około 5-7 dni roboczych.

Procedura uzyskania wizy. Samodzielnie, łatwo i bez opłacania pośredników!

Po otrzymaniu od nas zaproszenia do pracy, konieczne jest skontaktowanie się z bankiem Kredo-Bank lub Idea-Bank i uiścienie opłaty konsularnej za wydanie Krajowej Wizy Pracy - D - 05A. Proszę dokładnie sprawdzić numer telefonu podany przez Państwa w kwiacie opłaty, ponieważ w ciągu kilku dni muszą Państwo zadzwonić do niego i ustalić datę oraz godzinę złożenia dokumentów w Centrum Wizowym.

Konieczne jest także zakupienie polisy ubezpieczeniowej w jednej z następujących firm:

PZU Ukraina, PRZEWODNIA, GUARDIAN, ETAŁON, KNIAŻA Vienna Insurance Group.

Lista dokumentów, które należy dostarczyć do Centrum Wizowego:

  • Zaproszenie (Oświadczenie)
  • Polisa ubezpieczeniowa + kopia + potwierdzenie opłaty za polisę ubezpieczeniową
  • Paszport ukraiński + kopia
  • Paszport zagraniczny + kopia
  • Numer identyfikacyjny + kopia
  • Zdjęcie - 4 sztuki (3,5 x 4,5)
  • Kwita opłaty konsularnej + kopia
  • Formularz do wydania wizy pracy:
    Wypełniany jest bezpośrednio w Centrum Wizowym, pisemnymi literami angielskimi (w Centrum Wizowym jest dostępny przykład wypełnienia tego dokumentu). Proszę dokładnie przeczytać i wypełnić wszystkie pola w kolejności. Dane pracodawcy są umieszczane w górnej części zaproszenia - 1.1; Informacje o miejscu i zakresie pracy zawarte są w sekcji - 3.1, 3.2 i 3.4; Okres ważności dokumentu jest wpisywany w sekcji - 7.

Czas uzyskania wizy w Centrum Wizowym wynosi do 14 dni roboczych.

W przypadku dodatkowych pytań nasz dział rekrutacji zawsze służy pomocą!

Pomoc w uzyskaniu dwuletnich zaproszeń,
Zaproszenia wojewódzkiego oraz Karty Pobytu

Artem Nazola

Artem Nazola

Kierownik zespołu ds. zatrudnienia cudzoziemców

+48 577 126 657
anazola@specialworks.pl

Oleksandr Standriichuk

Oleksandr Standriichuk

Specjalista ds. rekrutacji i legalizacji
zatrudnienia cudzoziemców

+48 577 125 397
ostandriichuk@specialworks.pl

Anna

Anna Mykhailenko

Specjalista ds. rekrutacji i legalizacji
zatrudnienia cudzoziemców

+48 576 374 060
amykhailenko@specialworks.pl