Zatrudnienie tymczasowe - Special Works

Zatrudnienie tymczasowe

Posiadamy dużą bazę kandydatów oraz prowadzimy bieżące rekrutacje na zlecenie Klienta.

Zatrudnij tymczasowo

Zatrudnienie tymczasowe reguluje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 360) oraz Kodeks pracy. Jest formą zatrudnienia, w której udział biorą trzy strony: osoba zatrudniana tymczasowo, agencja pracy tymczasowej oraz pracodawca użytkownik. Zatrudnienie tymczasowe cudzoziemca odbywa się za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę tymczasową.

W wyniku zmian wniesionych przez nowelizację ustawy o zatrudnieniu kandydatów tymczasowych, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.  kandydat tymczasowy może wykonywać pracę tymczasową na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

 • Zajmujemy się rekrutacją i weryfikacją kandydatów
 • Podpisujemy umowy z osobami zatrudnianymi i kierujemy ich w wyznaczone miejsce wykonywania pracy czy usługi
 • Przed zatrudnieniem kierujemy wskazane osoby na niezbędne badania
 • Organizujemy zastępstwa
 • Wypłacamy wynagrodzenia
 • Przeprowadzamy niezbędne szkolenia

Wyślij zapytanie

  Rekrutacja pracowników na produkcje

  Produkcja przemysłowa

  Rekrutacja magazynierów i pracowników logistycznych

  Logistyka i magazyn

  Rekrutacja pracowników do przemysłu spożywczego

  Przemysł spożywczy

  Rekrutacja pracowników do przemysłu tekstylnego

  Przemysł tekstylny

  Sposób rozliczenia

  • Rozliczamy się na podstawie ilości przepracowanych godzin
  • Oddelegowani przez nas pracownicy tymczasowi, będą pracować pod Państwa nadzorem, a nasza firma zatrudnienia pozostaje dla nich pracodawcą

  W naszej bazie znajduje się personel z różnych krajów, jednakże jesteśmy ukierunkowaniu na personel z Ukrainy o różnym stopniu znajomości języka polskiego, do Państwa należy wybór dotyczący stopnia znajomości języka przez kandydatów.

  Rekrutacja pracowników z Ukrainy

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kontakt z nami