Newsletter - zasady przetwarzania danych osobowych - Special Works

Newsletter - zasady przetwarzania danych osobowych

Spółka Special Works Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. z siedzibą w Sosnowcu oświadcza w związku z przekazaniem danych osobowych obejmujących adres e-mail w ramach newslettera strony internetowej specialworks.pl będzie przetwarzać dane osobowe adresata, przekazane przez adresata. Spółka Special Works Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. informuje:

1. Administratorem danych osobowych jest Special Works Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700484, NIP: 644-353-11-71, REGON: 368566943.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu informowania właściciela danych osobowych o aktualnych ofertach pracy, zmianach związanych z pracą obcokrajowców w Polsce.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 litera a) (zgoda) lub b) (realizacja umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanych przez Salus International Sp. z o.o. jest utrzymanie z relacji biznesowych z właścicielem danych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, telefon, poczta  tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości Special Works Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. Przetwarzanie danych przez Special Works Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. jest dopuszczalne od momentu wyrażenia zgody do momentu jej cofnięcia, który to moment jest równoznaczny z dotarciem takiej informacji do Special Works Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.

5. Dane nie będą udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim (nie obejmuje to osób, które dane te pobiorą we własnym zakresie z opublikowanych materiałów).

6. Dane osobowe nie zostaną przekazane państwom trzecim, znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

7. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, właściciel danych prawo do żądania od Special Works Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. dostępu do danych osobowych właściciela oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy, dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń podatkowych.

9. Zakres przetwarzanych danych osobowych: wizerunek, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

10. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający Special Works Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w jej biznesowej działalności.

11. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Special Works Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K, adres e-mail: ido@specialworks.pl

12. Właścicielowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).