Pobyt Ukraińców w Polsce zostanie przedłużony - Special Works

Pobyt Ukraińców w Polsce zostanie przedłużony

Obecnie legalny pobyt Ukraińców w Polsce jest przedłużony tylko do 30 czerwca 2024 roku. Do tego czasu rząd ma opracować nowe zasady dla uchodźców.

Sejm uchwalił nowelizację specustawy o ochronie uchodźców.

W ubiegłym tygodniu polski Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Przewiduje ona przedłużenie do 30 czerwca 2024 roku terminu, do którego pobyt ukraińskich uchodźców jest uznawany za legalny, a także ważności innych dokumentów. Projekt ustawy trafi teraz do Senatu. Następnie nowelizację musi podpisać Prezydent.

Termin pobytu został przedłużony tylko o nieco ponad trzy miesiące. Chociaż wiadomo, że ostatecznie zostanie on przedłużony do 4 marca 2025 roku, pojawia się pytanie, kiedy zapadnie decyzja w tej sprawie i na jakich warunkach.

Pobyt Ukraińców zostanie przedłużony do marca 2025 roku

Polski rząd zapewnia, że już pracuje nad kolejną nowelizacją specustawy o Ukraińcach, która przewiduje przedłużenie terminu legalnego pobytu Ukraińców z tymczasowym захистом do 4 marca 2025 roku. Oczekuje się, że zostanie ona wniesiona do Sejmu w najbliższych tygodniach. Obecnie prowadzone są konsultacje z wojewodami w sprawie kierunku zmian.

Wnioski

Z powyższego można wywnioskować, że tymczasowa ochrona dla Ukraińców zostanie przedłużona do 30 czerwca 2024 roku z zachowaniem wszystkich świadczeń i pomocy, które są dostępne na данный момент.

Polski rząd rozpoczął również konsultacje w sprawie przedłużenia tymczasowej ochrony do marca 2025 roku. Jednakże na данный момент nie ma jasności co do tego, co stanie się ze świadczeniami, w tym z 800+. Polscy pracodawcy są zainteresowani pracownikami z Ukrainy i chcieliby, aby zarówno oni, jak i Ukraińcy mieli większą jasność i stabilność w Polsce, aby mogli budować w Polsce swoje życie i być pewni jutra.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Kontakt z nami