Hipoteka w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” dla cudzoziemców - Special Works

Hipoteka w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” dla cudzoziemców

„Bezpieczny kredyt 2%” wzbudza zainteresowanie nie tylko Polaków, którzy planują kupić mieszkanie lub dom. Cudzoziemcy również są zainteresowani, a jak się okazało, mogą otrzymać kredyt, ale muszą spełnić pewne warunki. Ciekawe jest, że finansowanie państwowe jest dostępne dla pożyczkobiorców, którzy już posiadają nieruchomość, ale za granicą.

„Bezpieczny kredyt” został opracowany dla osób do 45 roku życia, które nie mają i nie miały mieszkania ani domu, ale są wyjątki. Więcej o tym poniżej.

Kwota „bezpiecznego kredytu” nie może przekraczać 500 000 zł lub – jeśli pożyczkobiorca prowadzi gospodarstwo domowe z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko – 600 000 zł. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 000 zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można skorzystać z gwarancji BGK.

Cudzoziemcy również mogą skorzystać z hipoteki w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Jednak muszą spełnić warunki określone w ustawie, tj. prowadzić gospodarstwo domowe w Polsce. Jeśli to warunek nie zostanie spełniony, to cudzoziemiec może ubiegać się o „Bezpieczny kredyt 2%”, ale wraz z osobą o obywatelstwie polskim.

Nieruchomość za granicą

W sytuacji, gdy potencjalny pożyczkobiorca posiada nieruchomość za granicą, może ubiegać się o otrzymanie dofinansowania z programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Jedynym warunkiem jest to, że klient nie może być stroną żadnej hipoteki. Ustawa jasno definiuje dom jednorodzinny i mieszkanie jako nieruchomość położoną na terytorium Polski.

W Ministerstwie wyjaśniają, że jeśli masz hipotekę na nieruchomość za granicą, bank kredytujący może uzyskać te informacje. Jeśli zagraniczny kontrahent BGK potwierdzi, że potencjalny pożyczkobiorca jest stroną innego kredytu hipotecznego na nieruchomość, która jest w posiadaniu, nie będzie mógł skorzystać z programu „Bezpieczny kredyt”.

W ten sposób, jeśli masz nieruchomość za granicą, możesz wziąć udział i złożyć wniosek w banku w ramach programu hipoteki „Bezpieczny kredyt 2%”. Jeśli jednak masz nieruchomość w hipotece (wciąż spłacasz hipotekę) za granicą, nie możesz wziąć udziału w tym programie.

W przypadku, gdy jesteś stroną umowy kredytu hipotecznego, ale nie posiadasz nieruchomości, obowiązuje ta sama zasada, co w przypadku strony umowy kredytu hipotecznego w kraju. Przypominamy, że „Bezpiecznego kredytu 2%” nie można wykorzystać, jeśli jesteś stroną umowy kredytu hipotecznego podpisanej w ciągu 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o kredyt oprocentowany 2%.

Decyzję o możliwości udzielenia kredytu osobie będącej stroną innego kredytu hipotecznego zawartego w poprzednim okresie podejmuje bank kredytujący.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Kontakt z nami