Jak będą się uczyć ukraińskie dzieci w Polsce: program na rok szkolny 2023/2024 - Special Works

Jak będą się uczyć ukraińskie dzieci w Polsce: program na rok szkolny 2023/2024

Wiele Ukraińców wyjechało za granicę z dziećmi do Polski. Wielu dzieci poszło do szkoły w Polsce. Ponadto będą dalej uczyć się na specjalnych warunkach.
Dotyczy to roku szkolnego 2023/2024.

W nowym roku szkolnym nadal będą obowiązywały specjalne przepisy dotyczące uczniów z Ukrainy. Dzieci będą mogły zdawać egzamin maturalny z języka obcego, którego nie uczyły się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Ponadto egzaminy uczniów z Ukrainy będą mogły sprawdzać osoby, które nie są wpisane do rejestru egzaminatorów.

Wskazano, że Ukraińcy, którzy uczą się w klasach przygotowawczych, nie będą podlegać klasyfikacji rocznej, jeśli rada pedagogiczna uzna, że uczeń nie zna języka polskiego lub jego znajomość nie jest wystarczająca do opanowania edukacji lub zakres realizowanych zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej.

W takim przypadku uczeń zamiast świadectwa otrzyma świadectwo o nauce w klasie przygotowawczej, a w arkuszu ocen zostanie wskazane, że nie podlegał klasyfikacji.

Ponadto ukraińskie dzieci nadal będą mogły otrzymywać dodatkowe lekcje języka polskiego, które będą prowadzone indywidualnie lub w grupach do 15 uczniów. Zajęcia będą prowadzone co najmniej 6 godzin w tygodniu.

Również uczniowie z Ukrainy z niepełnosprawnością mogą zostać przyjęci do specjalnego przedszkola, grupy przedszkolnej w specjalnej szkole podstawowej, specjalnej szkoły, specjalnego kompleksu szkolno-wychowawczego lub specjalnego kompleksu szkolno-wychowawczego tylko na podstawie wniosku rodziców lub osoby, która zajmuje się takim uczniem.

Dla uczniów z Ukrainy będą obowiązywały odrębne terminy składania wniosków o przystąpienie do egzaminu ósmoklasiady, matury i egzaminu zawodowego. Termin nadejścia wniosku to 15 marca 2024 r.

Kalendarz szkolny na rok szkolny 2023/2024

Rok szkolny 2023/24 rozpoczyna się 4 września.

 • 23-31 grudnia — Święta Bożego Narodzenia
 • Zimowe ferie 2024 roku:
  • 15-28 stycznia: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie
  • 22 stycznia – 4 lutego: Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie
  • 29 stycznia – 11 lutego: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie
  • 12 lutego – 25 lutego: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie
 • 28 marca – 2 kwietnia — ferie wiosenne (Wielkanoc)

Jak widać, terminy ferii zmieniają się co roku, a ci, którzy w jednym roku idą na ferie zimowe tuż po kilku tygodniach od świąt Bożego Narodzenia, następnego roku uczą się dłużej.

W 2024 roku ferie wiosenne zaplanowano na 28 marca – 2 kwietnia. Odpoczynek od nauki jest związany z katolickim świętem Wielkanocy.

 • Wakacje letnie

Według ustalonego harmonogramu wakacje letnie w 2024 roku rozpoczną się 22 czerwca i potrwają do początku września.

Jednak wiele zależy od wieku dzieci. Starsze klasy w czerwcu mogą przygotowywać się i zdawać egzaminy maturalne. Młodsze dzieci nadal uczą się w pierwszym letnim miesiącu, ale w niektórych szkołach mogą być zwolnione na wakacje wcześniej.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Kontakt z nami