Jak odzyskać status UKR w Polsce? - Special Works

Jak odzyskać status UKR w Polsce?

Najczęstszą przyczyną utraty statusu jest wyjazd Ukraińców z terytorium Polski na okres ponad 30 dni. Jest to przewidziane w przepisach prawa. Jednak ostatnio coraz częściej zdarza się, że status tracą ci obywatele Ukrainy, którzy opuszczali Polskę tylko na kilka dni lub w ogóle nie wyjeżdżali.

Najczęściej jest to spowodowane tym, że podczas przekraczania granicy dane uchodźców zostały wprowadzone z błędami lub doszło do awarii systemu. Taki problem może wystąpić u Ukraińców, którzy wjechali do Polski po wewnętrznym paszporcie lub świadectwie, a już w Polsce otrzymali paszport zagraniczny. Podobna sytuacja może wystąpić, gdy paszport zagraniczny został wymieniony bezpośrednio w Polsce.

Aby sprawdzić, czy masz status UKR, musisz:

  • Przejść pod link: link i kliknąć na pole Sprawdź swoje dane.
  • Zalogować się za pomocą zaufanego profilu.
  • Wybrać pole Podpisz zaufanym podpisem.
  • Jeśli obok twojego statusu cudzoziemca (status cudzoziemca) znajduje się kreskę lub napis UKR, to wszystko w porządku. Jeśli jest tam inny napis, to status został utracony.

Możesz bezpośrednio zwrócić się do lokalnych władz (Urząd miasta) i wyjaśnić to pytanie z nimi. Status można odzyskać. Aby odzyskać status, należy zwrócić się do lokalnego organu władzy. Jeśli wyjazd z terytorium Polski nie przekracza 30 dni, to należy przedstawić dowody tego. Jeśli utrata statusu nastąpiła z powodu błędu w wprowadzaniu danych lub awarii systemu, to również należy udowodnić, że przebywałeś w Polsce. Może to być skierowanie do lekarza, paragony z sklepów, stempel w paszporcie.

Jeśli wyjechałeś z Polski na okres ponad 30 dni, to status UKR również możesz odzyskać w organach lokalnych władz. Jednak takie odnowienie jest możliwe tylko raz.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Kontakt z nami