Minimalna płaca w Polsce w 2024 roku - Special Works

Minimalna płaca w Polsce w 2024 roku

Polski rząd zaproponował podwyższenie minimalnej płacy od 1 stycznia 2024 roku do 4242 złotych brutto, co wynosi 27,70 złotych brutto na godzinę, a od 1 lipca do 4300 złotych brutto, co wynosi 28,10 złotych brutto na godzinę.

Mimo że są to najniższe stawki ustalone przez prawo. Od 1 stycznia 2024 roku minimalna pensja w Polsce wzrośnie o rekordowe 642 złote, a od 1 lipca dodatkowo o 58 złotych. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla kontraktorów i samozatrudnionych wynosić będzie 27,70 złotych brutto (od stycznia) i 28,10 złotych brutto (od lipca 2024 roku). To z kolei spowoduje zmiany w kosztach innych ulg.

Teraz w Radzie Dialogu Społecznego rozpoczną się negocjacje z związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Jeśli trzy strony nie osiągną porozumienia w sprawie ostatecznej wysokości minimalnej pensji na rok 2024, polski rząd ustali ją samodzielnie (do 15 września tego roku). Jednocześnie ostateczne kwoty nie mogą być niższe od początkowo zaproponowanych.

Minimalna pensja w 2024 roku o całych 642 złote przekroczy poziom minimalnej pensji obowiązujący w Polsce od drugiej połowy 2023 roku, wynoszący 3600 złotych brutto, czyli 23,50 złotych na godzinę brutto. Jednocześnie dziennikarze wyjaśniają, że ta kwota jest jedynie prawowitym minimum, czyli rząd nie mógł podnieść jej o mniejszą sumę.

„W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost minimalnej płacy w Polsce. W latach 2015-2022 minimalne wynagrodzenie wzrosło o 1850 złotych (105%): z 1750 złotych w 2015 roku do 3600 złotych brutto w 2022 roku. Jednocześnie średnie wynagrodzenie wzrosło tylko o połowę tej kwoty”.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Kontakt z nami