Przedłużenie legalnego pobytu w Polsce dla Ukraińców - Special Works

Przedłużenie legalnego pobytu w Polsce dla Ukraińców

Obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. i deklarują chęć pobytu w Polsce, przebywają legalnie na jej terytorium do 4 marca 2024 r. Dotyczy to również obywateli Ukrainy, którzy urodzili się na terytorium Polski w tym okresie.

Zostało również przedłużone pobytu obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce przed 24 lutego 2022 r.

Swoje wyjaśnienia w sprawie tych zmian przekazała nam prawnik ds. legalizacji cudzoziemców w Polsce.

Obowiązkowo przedłużono legalny pobyt Ukraińcom do 4 marca 2024 r. dla następujących kategorii:

  • Wizy, których ważność wygasła po 24 lutego 2022 r. (narodowe/wizy tranzytowe)
  • Bezwizy, których ważność wygasła po 24 lutego 2022 r.
  • Karta pobytu, której ważność wygasła po 24 lutego 2022 r.

Nie ma znaczenia, czy przyjechałeś do Polski przed rozpoczęciem wojny, czy po niej. Głównym punktem orientacyjnym jest zakończenie ważności dokumentów po rozpoczęciu wojny (po 24 lutego 2022 r.).

Dodatkowo do 4 marca 2024 r. mogą przebywać osoby, które otrzymały negatywne decyzje i nie złożyły odwołań lub negatywne decyzje wydane po rozpatrzeniu odwołania.

Zostało również przedłużone legalne pobyty do 4 marca 2024 r. dla osób, które otrzymały deportację lub decyzję o dobrowolnym wyjeździe z Polski.

Przedłużono termin dla uczniów w Polsce obywateli Ukrainy

Przedłużono termin legalnego pobytu dla kategorii uczniów:

  • Od 4 marca 2024 r. w Polsce uczęszczają do szkół, przedszkoli, żłobków lub uczą się zdalnie w ukraińskich szkołach – legalny pobyt do 31 sierpnia 2024 r.
  • Rozpoczęli rok szkolny 2022/2023 w szkole branżowej 2 stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych – legalny pobyt do 31 sierpnia 2024 r.
  • Rodzice i opiekunowie niepełnoletnich osób wymienionych powyżej – legalny pobyt do 31 sierpnia 2024 r.
  • Osoby, które przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – legalny pobyt do 30 września 2024 r.

Podstawą prawną jest: art 12 USTAWA z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Kontakt z nami